• books-peter-from-historiska-media
Böcker 2018-02-04T20:04:59+00:00

Project Description

2005 utgavs min första bok ”Karl XII:s död – Gåtans lösning” av Historiska Media i Lund. Sedan dess har det blivit ytterligare tre böcker och två stycken till är i arbete. Därtill har jag skrivit en rad vetenskapliga artiklar i bland andra Karolinska förbundets årsbok och Historielärarnas årsbok liksom mer populärhistoriska dito i magazin som Populär Historia.

Jag har även publicerats i Polen, Tyskland och Ryssland.